Rotterdams Klimaatakkoord

Goede voorbeelden

We hoeven gelukkig niet bij nul te beginnen. De stad zit vol met mensen, bedrijven en organisaties die werken aan de duurzaamheidsopgave: Rotterdammers die niet willen wachten en er nu al werk van maken. In hun eigen huis, met hun bedrijf, met de buren of in de netwerken waarin zij actief zijn.

Hier delen we verhalen van goede voorbeelden uit de stad en vertellen we de verhalen van koplopers en initiatiefnemers. Verhalen die gaan over verrassende oplossingen, persoonlijke motivatie en nieuwe businessmodellen.

Ik heb een goed voorbeeld

Cathy van Beek

“We starten met zaken waar op korte termijn de meeste winst valt te halen. Dat zijn projecten die haalbaar zijn gebleken en waar draagvlak voor is.”

Cathy van Beek is de voorzitter van Klimaattafel Gezondheidszorg. ‘Weinig mensen weten dat de zorg een footprint heeft van zeven procent. Dat is meer dan de luchtvaart! Wat er op dit moment in de zorg als medisch afval wordt verbrand, dat is enorm. Zorg is echt een blinde vlek.’

"Er is geen kant en klaar handboek voor duurzame mobiliteit, daarom moeten we het samen doen"

‘Bizar helder’ was het uitzicht vanaf de hoge verdiepingen van het Erasmus Medisch Centrum tijdens de eerste lockdown in 2020. Doordat het verkeer in de stad tot een minimum was gereduceerd, verdwenen smog en fijnstof tijdelijk uit de lucht. “Voor ons was dit uitzicht een blik vooruit op het doel waar we in Rotterdam naartoe werken: een gezonde en emissievrije leefomgeving.”

Esther van der Velden

“Waar passie en professionaliteit elkaar versterken kun je met elkaar echt stappen maken.”

Esther van der Velden is de nieuwe voorzitter van de Klimaattafel Gebouwde omgeving. Ze heeft ruime ervaring als projectleider en proces manager bij onder meer de Woningmarktregio Haaglanden en het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam. Ze neemt ons kort mee in haar ideeën en inzet voor de klimaattafel en het Rotterdams Klimaatakkoord.

Dirk Dekker en Frank Peters

’Die 13.500 VvE’s kunnen veel van elkaar leren’

Nieuw in Rotterdam: het VvE netwerk. Een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk voor en door VvE’s met als doel het delen van kennis en ervaring en het in contact brengen van VvE’s met dezelfde uitdagingen. Immers, door te kijken naar en te leren van andermans ervaringen kun je sneller stappen maken, ook als het gaat om duurzaamheid. Dirk Dekker, voorzitter van het VvE Netwerk Rotterdam, en Frank Peters, directeur van VvE-010, vertellen erover.

Sabine Biesheuvel

“We hebben als stad een aanbod van producten en diensten nodig die dezelfde (of meer) waarde creëren voor consumenten en tegelijkertijd gemaakt worden met de zeker helft van de materialen, energie en water voorraad”

De voorzitter van de Klimaattafel Circulair is Sabine Biesheuvel. De algemeen directeur én medeoprichter van BlueCity Rotterdam droomt van een Rotterdamse economie die inzet op goede groei. 

 

Maarten van Biezen
“Een nieuwe mobiliteitscultuur in Rotterdam.” 

Maarten van Biezen is de nieuwe voorzitter van de Klimaattafel Mobiliteit en directeur van het bedrijf RouteZERO. “Met mijn bedrijf help ik overheden, non-profit organisaties en bedrijven op weg naar zero emissie mobiliteit. Dit is ook mijn opgave voor Rotterdam. Hierbij richt ik mij niet alleen op minder fossiele- en meer duurzame mobiliteit, maar ook op het voor iedereen aantrekkelijk maken van zero emissie vervoer.”

Harry van der Voort
‘Wij kunnen per woning verduurzamen.’

Harry van der Voort is manager van HMM Vastgoed Onderhoud. ‘Bestaand vastgoed vraagt niet alleen om gedegen onderhoud, maar ook om aanzienlijke stappen in de verduurzaming. Om aan deze grote vraag te voldoen, zijn vier gerenommeerde partijen een samenwerking aangegaan; Meerbouw Rotterdam BV, Muddebouw BV, Huizer Bouw BV en Bokhorst Installatietechniek BV.

Merel Segers
'Het belangrijkste is dat we een mooie wereld blijven houden.'

Merel Segers is zelfstandig ondernemer op het gebied van duurzaamheidsanalyses & -communicatie. 'Acht jaar geleden ben ik gestart met het verrichten van duurzaamheidsanalyses voor bedrijven. Toen had ik enkel te maken met de voorlopers. Nu is het een hot topic voor een grote groep bedrijven. Ik krijg dan ook uiteenlopende aanvragen.'

Maurice Unck
'We besparen jaarlijks ruim 4 duizend ton C02.'

Maurice Unck is algemeen directeur van de RET. “We zijn trots dat we onze reizigers en de omwonenden van de busroutes de eerste stap naar uitstootvrij busvervoer kunnen presenteren. De 55 nieuwe elektrische bussen die we in december hebben gelanceerd doen niet alleen Rotterdam aan, maar ook Schiedam en Vlaardingen – allemaal op routes waar luchtkwaliteit een aandachtspunt is.

Hanneke van der Heijden
'Circulariteit biedt ook kansen bij renovatie en onderhoud.'

Hanneke van der Heijden is sustainability specialist op het gebied van circulariteit en klimaatadaptatie binnen Woonstad Rotterdam. 'Duurzaamheid in de woningbouw staat grotendeels in het teken van de energietransitie: beter isoleren en een duurzame energieopwekking. Ook bij Woonstad Rotterdam is dit een belangrijk thema. Maar circulariteit en klimaatadaptie zijn ook relevante thema's. 

Guido Flach
'De blinde vlek is de bestaande woningvoorraad.'

Guido Flach is eigenaar van Spindler Makelaars en probeert de makelaarswereld een stukje duurzamer te maken.'Na een tijdje in het bestuur te hebben gezeten van NVM Zuid-Holland Zuid, bedacht ik met twee collega-makelaars het plan om de makerlaardijsector te betrekken bij de energietransitie. De blinde vlek in de Rotterdamse energietransitie is de bestaande woningvoorraad die in handen is van particulieren.'

Yvonne Rijpers
'Onze leefomgeving gaat flink gaat veranderen.'

Yvonne Rijpers is projectleider bij Vereniging Deltametropool. 'Als projectleider bij Vereniging Deltametropool maak ik onderdeel uit van een bestuurlijk platform waar bestuurders en beleidsmakers in de vrije ruimte met elkaar denken over plannen en oplossingen. Bij het thema Energie & Ruimte fungeren we als een soort van makelaar tussen de wereld van de bestuurders, de beleidsmakers en de ontwerpers van de ruimtelijke omgeving.'

Lisanne Addink
'Verspilling geeft ons buikpijn'

Lisanne Addink is de initiatiefnemer van VerdraaidGoed: een consultancybureau dat organisaties helpt om te kijken wat ze allemaal kunnen met hun restafval. In de afgelopen jaren zijn daar meer initiatieven bijgekomen die iedern op hun eigen manier verspilling aanpakken, zoals Coffee Based, LoopedGoods en Beat the Bag.

Stijn Effting
‘Afval is de grondstof van de toekomst’

Stijn Effting is programmamanager hernieuwbare chemie en brandstoffen bij Havenbedrijf Rotterdam. Hij is betrokken bij de waste-to-chemicals(W2C)-fabriek die wordt gebouwd in de Botlek. Het wordt de eerste fabriek in Europa die methanol (een belangrijke basischemicalie voor de industrie) maakt van niet-recycleerbare afvalstromen die normaal gesproken worden verbrand.

Marie-Jose Baartmans
‘De publieke opinie telt’

Marie-José Baartmans geeft leiding aan transportonderneming Breytner. Het bedrijf transporteert goederen in innovatieve elektrische vrachtwagens. Hiermee kunnen goederen en bouwmaterialen op een stille, uitstootvrije manier op de plaats van bestemming worden afgeleverd.

Dirk van Peijpe
‘Iedereen kan iets doen aan klimaatadaptatie’

Dirk van Peijpe is oprichter van De Urbanisten, een bureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur. Als stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten ontwerpen De Urbanisten de toekomstige inrichting van de stad. Zij realiseren projecten die Rotterdam tegelijkertijd klimaatbestendig én meer aantrekkelijk maken.

Robbert de Vrieze
'We moeten over grenzen heen kijken'

Robbert de Vrieze is initiatiefnemer bij Stadslab Luchtkwaliteit en maatschappelijk ontwerper/architect bij Transformers. Daar werken ze aan antwoorden op de grote vragen van de toekomst, maar worden ook experimenten in de praktijk gebracht

Ariane Lelieveld
'Slim inspelen op energie in de wijken'

Ariane Lelieveld is mede-oprichtster van energiecoöperatie Blijstroom en gebiedsregisseur energiebesparing bij de gemeente Rotterdam. 'Om van Rotterdam een toekomstbestendige stad te maken, hebben we te maken met technische, economische en psychosociale uitdagingen.'

Johan Janse
'Iedereen kan een klein steentje bijdragen'

Johan Janse is bedenker en oprichter van Buurauto. Met zijn bedrijf wil hij zoveel mogelijk mensen aan de elektrische deelauto te krijgen. 'Daardoor heb je minder auto's nodig en dat is prettig voor zowel je portemonnee als je woonomgeving.'

Giuliano Mingardo
'De verandering moet uit de stad komen'

Giuliano Mingardo is senior onderzoeker transport en mobiliteit aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is gespecialiseerd in stedelijke mobiliteit, parkeerbeleid en mobiliteitsmanagement en adviseert lokale overheden regelmatig over dergelijke kwesties.

© Gemeente Rotterdam