Rotterdams Klimaatakkoord

'Afval is de grondstof van de toekomst'

'Over een paar jaar staat in de Botlek in Rotterdam een unieke installatie. De waste-to-chemicals (W2C) fabriek is de eerste in Europa die methanol maakt van niet-recycleerbare afvalstromen die normaal gesproken verbrand worden. Zonde, want ik denk dat we afval juist moeten gaan zien als grondstof. Methanol is een belangrijke basischemicalie voor de industrie. Met W2C dragen wij ons steentje bij aan een circulaire industrie én de energietransitie: van 350.000 ton afval maken we zo'n 220.000 ton methanol en daarbij wordt ook nog eens 250.000 ton CO2 bespaard.'

Kansen in plaats van risico's

'Voor dit project werken we als Havenbedrijf samen met Air Liquide, Enerkem, Nouryon en Shell. Ook hebben we een goed partnership met het ministerie van Economische Zaken en Werkgelegenheid, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en InnovationQuarter. Wel denk ik dat overheden nog meer kunnen doen om dit soort initiatieven te stimuleren. Vaak doet de overheid nu wat mogelijk is, en niet zozeer wat nodig is. Het is belangrijk dat ze de kaders creëert waardoor Nederland de transitie naar circulair en energieneutraal kan realiseren. Daarbij moeten overheden wel durf tonen en denken in kansen in plaats van risico's. Op case-to-casebasis laat de overheid dit wel al zien, maar dit zou veel meer standaardbeleid moeten worden.'

Circulaire koploper

'Ook moeten we over landsgrenzen heen kijken en de samenwerking tussen mondiale ketenpartners vergroten. Voor W2C halen we een deel van het afval bijvoorbeeld uit het buitenland, vergelijkbaar met alle andere grondstoffen die de haven binnenkomen. Veel partijen zien W2C als sleuteltechnologie richting een circulaire industrie. Ik denk dat we Rotterdam hiermee op de kaart kunnen zetten als circulaire koploper. De haven zal dan een grote aantrekkingskracht hebben op andere partijen en landen om ook met circulariteit aan de slag te gaan. De energietransitie biedt kortom interessante kansen én het levert veel nieuwe banen op.'

© Gemeente Rotterdam