Rotterdams Klimaatakkoord

'Verandering moet uit de stad komen'

'Bij de wederopbouw van Rotterdam is er een historische handicap ontstaan: na de Tweede Wereldoorlog werd gekozen om de stad vorm te geven naar Amerikaans voorbeeld. Grote, brede straten met ruimte voor de auto. Dat was toen de mode. Maar nu is het te druk en moeten we nieuwe oplossingen bedenken. Namens de Erasmus Universiteit houd ik me bezig met de problematiek van stedelijke mobiliteit, zoals alle verkeersopstoppingen in de stad. Die leiden tot hogere CO2 uitstoot en dat heeft een negatieve invloed op ons milieu.'

'Rotterdam is goed bezig met mobiliteitsbeleid, maar het kan zeker beter. Een goed voorbeeld is het versnipperde beleid op deelfietsen. In tegenstelling tot vrijwel elke andere Europese grote stad is er nog geen goed deelfietssysteem. Er zijn gewoon teveel aanbieders, twee zijn er zelfs al failliet gegaan. Gelukkig is er nu de insteek om te kiezen voor een systeem voor heel de stad. Daarnaast maken wij mensen nog te weinig gebruik van de fiets, van het water en van onze voeten: we moeten eigenlijk meer lopen.'

Neem het voortouw

'De meeste mensen leven tegenwoordig in steden. Dat betekent dat de verandering ook vanuit de stad moet komen. Steden kunnen het voortouw nemen en lokaal maatregelen doorvoeren: een autoluw centrum bijvoorbeeld, voetgangersgebieden, parkeerbeleid en groene voorzieningen. En dan kijken hoe mensen reageren.'

'Dat ik mag aanschuiven aan de klimaattafel Mobiliteit vind ik een eer. De klimaattafels zijn een goed initiatief. Zelf heb ik onlangs een presentatie gehouden, waarin ik het belang onderstreepte van (deel)fietsen als onmisbaar onderdeel van een vervoerssysteem in een drukke stad. Fietsen is niet alleen goed voor het milieu en je gezondheid. Het sociale aspect van fietsen blijft vaak onderbelicht. Daarnaast zijn er, ondanks de recente economische voorspoed, groepen Rotterdammers die nog steeds moeite hebben om een fiets of alleen maar een kaartje voor het OV te kopen.'

Bijdragen

'Rotterdammers wil ik oproepen om zelf ook een bijdrage te leveren. Kies vaker voor de fiets. Pak één dag per week niet de auto, maar de fiets; daarmee bespaar je in een normale werkweek al 20 procent brandstof. Daarnaast probeer ik zelf ook een bijdrage te leveren, door minder plastic te gebruiken bijvoorbeeld. Ik wil namelijk dat mijn kinderen kunnen genieten van de wereld, net zoals ik dat doe.'

© Gemeente Rotterdam