Rotterdams Klimaatakkoord

'Die 13.500 VVE's kunnen veel van elkaar leren'

Nieuw in Rotterdam: het VvE netwerk. Een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk voor en door VvE’s met als doel het delen van kennis en ervaring en het in contact brengen van VvE’s met dezelfde uitdagingen. Immers, door te kijken naar en te leren van andermans ervaringen kun je sneller stappen maken, ook als het gaat om duurzaamheid. Dirk Dekker, voorzitter van het VvE Netwerk Rotterdam, en Frank Peters, directeur van VvE-010, vertellen erover.

Frank: VVE-010 is een stichting die 10 jaar geleden is opgericht door de gemeente Rotterdam en de woningcorporaties. Met deze stichting hebben we slapende VvE’s wakker gemaakt en geholpen met het wegwerken van achterstallig onderhoud. Verduurzaming is daarbij een belangrijk onderdeel. We ondersteunen, geven voorlichting en kunnen zelfs maatwerkadvies verlenen. Wat we niet in huis hadden was echte ervaringskennis. Die hebben ze bij het VvE netwerk wel, en dat maakt deze organisatie zo bijzonder. Samen zijn we dus eigenlijk twee kanten van de medaille en kunnen we elkaar alleen maar versterken.

Dirk: Het VvE Netwerk Rotterdam bestaat echt uit leden van VvE’s. Zo weten we precies wat er speelt en kunnen we andere VvE’s van praktisch advies voorzien. We zijn een interactieve organisatie en willen zoveel mogelijk verschillende VvE’s aan ons binden. Vervolgens willen we de problemen die er spelen in kaart brengen. Soms blijken subsidies of regelingen vanuit de gemeente die voor - vaak - duurzame oplossingen nodig zijn niet afdoende en dat kunnen wij aan de kaak stellen. Daarnaast koppelen wij passende VvE’s aan elkaar. Als de panden bijvoorbeeld uit hetzelfde bouwjaar komen, als ze even groot of klein zijn of omdat ze zich in dezelfde soort wijk bevinden. Zo hoeft het wiel niet telkens opnieuw uitgevonden te worden. Veel verbeteringen die je met een VvE maakt, investeren in energiebesparing, het verhogen van de waarde van je pand, het verbeteren van het comfort, zijn uiteindelijk ook duurzaam. En als je precies kunt laten zien wat de voordelen zijn van die verbeteringen krijg je de andere leden makkelijker mee. Zo helpen we VvE’s verder te komen, ook op het gebied van duurzaamheid!

Meer info: VvE Netwerk Rotterdam

© Gemeente Rotterdam