Rotterdams Klimaatakkoord

"Er is geen kant en klaar handboek voor duurzame mobiliteit, daarom moeten we het samen doen"

‘Bizar helder’ was het uitzicht vanaf de hoge verdiepingen van het Erasmus Medisch Centrum tijdens de eerste lockdown in 2020. Doordat het verkeer in de stad tot een minimum was gereduceerd, verdwenen smog en fijnstof tijdelijk uit de lucht. “Voor ons was dit uitzicht een blik vooruit op het doel waar we in Rotterdam naartoe werken: een gezonde en emissievrije leefomgeving.” Lex Burdorf en Hans-Peter Schilte staan aan het hoofd van een Taskforce van 12 personen die ervoor moet zorgen dat het Erasmus Medisch Centrum (MC) steeds duurzamer wordt en invulling geeft aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Halvering van de CO₂-afdruk in 2030 is één van de concrete stappen. En duurzame mobiliteit moet hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Voetafdruk

Het meten van de totale CO₂ -voetafdruk van een groot ziekenhuis zoals het Erasmus MC is een ingewikkelde opgave. In 2019 maakte de organisatie voor het eerst een totaalberekening. Een jaar later werd deze berekening nog eens overgedaan, met een meer verfijnde rekenmethode. “Maar intussen kunnen we concluderen dat onze CO₂-afdruk gelijk staat aan ongeveer 90.000 ton CO₂ per jaar”, vertelt Hans-Peter. “Als je dat zou willen compenseren met bomen, dan heb je 2,4 miljoen bomen nodig. Per jaar.”

“Vanzelfsprekend dat we daar als grote werkgever in de binnenstad wat aan willen doen”, vult Lex aan. “Halvering van onze CO₂-afdruk in 2030 is een van de intenties die wij onderschrijven. Daarom kijken we op alle mogelijke manieren naar interventies om die doelstelling te bereiken. De aanpak van mobiliteit speelt een belangrijke rol. En dan hebben we het niet alleen over de mobiliteit van onze medewerkers, maar ook van alle studenten die hier rondlopen, de patiënten, de bezoekers, en uiteindelijk ook onze leveranciers.”

 

Coronapandemie

Tijdens de coronapandemie ging 30 procent van de medewerkers van het Erasmus MC thuis werken. “De lockdowns hebben erg veel invloed gehad op ons handelen”, blikt Hans-Peter terug. “De pandemie heeft laten zien dat er veel meer mogelijk is, dan we vooraf dachten. Dat geldt voor thuiswerken, maar ook bijvoorbeeld voor online consulten met patiënten.”

De verwachting was dat het grote aantal thuiswerkers tot een verminderde CO₂-uitstoot zou leiden. En voor veel organisaties in Nederland was dat ook het geval, maar niet bij het Erasmus MC. “70 procent van onze medewerkers moest gewoon naar het werk blijven komen”, legt Hans-Peter uit. “Een ziekenhuis zonder handen aan het bed, dat werkt nou eenmaal niet. Maar waar normaalgezien medewerkers vaak met het openbaar vervoer kwamen, kwamen ze nu vooral met de auto. Gewoon omdat niemand met het OV wilde. Daardoor was het nettoresultaat van onze eigen uitstoot zelfs een stukje slechter tijdens de lockdowns dan normaal.”

ErasmusMC_1 (002).png

Al 15 jaar een stevig mobiliteitsbeleid

Toch is de verwachting, dat zodra het gebruik van het openbaar vervoer en de fietsen weer op het oude niveau ligt, de impact van thuiswerken en meer online consulten duidelijk merkbaar zal zijn. “Voor ons is het gebruik van fiets en een goed functionerend OV nou eenmaal van cruciaal belang”, benadrukt Lex. “We hebben al 15 jaar ervaring met een stevig mobiliteitsbeleid. Voor een deel was dat noodgedwongen, omdat we simpelweg te weinig parkeerplaatsen hebben voor onze medewerkers én onze patiënten. Daarnaast, als iedereen met de auto zou komen, dan staan onze patiënten bij het Hofplein al in de file. Doordat we altijd het belang van onze patiënten voorop hebben gesteld in ons mobiliteitsbeleid, hebben we nu bereikt dat nog maar 8 procent van onze medewerkers bij ons parkeert. Dat betekent dat 92 procent op een andere manier naar ons toe komt. Fietsend, lopend, met het OV, of via een ‘park & ride’ locatie. Dat is best uniek voor een grote werkgever met 15.000 medewerkers.” Lees verder: "Er is geen kant en klaar handboek voor duurzame mobiliteit, daarom moeten we het samen doen" - Ways2go

© Gemeente Rotterdam