Rotterdams Klimaatakkoord

'Het belangrijkste is dat we een mooie wereld blijven houden.'

'Acht jaar geleden ben ik gestart met het verrichten van duurzaamheidsanalyses voor bedrijven. Toen had ik enkel te maken met de voorlopers. Nu is het een hot topic voor een grote groep bedrijven. Ik krijg dan ook uiteenlopende aanvragen. Zo zijn er bedrijven die de C02-footprint van een product willen verlagen, organisaties die voor een volledig energieneutraal bedrijfsvoering gaan en bedrijven die binnenkort aan strengere regelgeving moeten voldoen.'

'In mijn analyse kijk ik onder meer naar afvalverwerking, watergebruik en energieverbruik. Na een duurzaamheidsanalyse weet ik op welke onderdelen winst te behalen valt. Mijn advies bevat vaak een combinatie van ‘quick wins’ en veranderingen voor de lange termijn. Ik geef dan ook niet alleen raad, maar ondersteun ook bij de interne communicatie.'

Persoonlijke drijfveer

'Vanaf jongs af aan ben ik eigenlijk al bezig met het klimaat. Zo gaf ik op mijn tiende al een spreekbeurt over het broeikaseffect. Niet dat ik mij toen zorgde maakte. Ik vond het gewoon een interessant onderwerp. Nadat ik Industrieel Ontwerpen heb gestudeerd en de masters Industriële Ecologie en Wetenschapscommunicatie deed, ben ik dit bedrijf begonnen. 

Buiten de analyses die ik voor bedrijven verricht, ben ik ook klimaatcoach bij KlimaatGesprekken. In die rol help ik mensen die klimaatvriendelijke keuzes willen maken. Het is belangrijk om over klimaatverandering te praten en als je dat eenmaal doet, dan kom je erachter dat duurzaam leven heel leuk is. Zo kan je je aansluiten bij energiecoöperaties, zoals Blijstroom of Energiek Schiedam, of meedoen met KlimaatGesprekken waarbij je samen uitzoekt hoe je duurzamer kunt leven. Uiteindelijk vind ik het belangrijkste dat we een mooie wereld blijven houden.'

© Gemeente Rotterdam