Rotterdams Klimaatakkoord

'Iedereen kan iets doen aan klimaatadaptatie'

'We weten dat we rekening moeten houden met klimaatverandering, waarbij er extreem veel regen valt in korte tijd. Hoosbuien gaan steeds vaker voorkomen. Tegelijkertijd komen er ook steeds meer periodes van droogte en hitte. De stad is hierop onvoldoende ingericht en voorbereid. In onze plannen voor de stad willen wij niet alleen deze problemen oplossen, maar ook de stad aantrekkelijker maken voor bewoners en bezoekers.'

Waterplein

'Rotterdam is nu nog een drainerende stad: overtollig regenwater wordt samen met vuil afgevoerd. Bij tekorten wordt water uit de Maas teruggepompt. Een duurzaam alternatief is de Sponsstad. Ons waterplein Benthemplein is hiervan een voorbeeld. Dit plein biedt tijdelijk plek aan overtollig regenwater. Maar in drogere periodes is het een plek waar jongeren kunnen chillen en sporten, kerkgangers elkaar ontmoeten en bewoners recreëren. Het gaat niet alleen om het oplossen van het probleem van overtollig water, maar ook om de sociale functie van het plein.'

Sponstuin

'We zijn de Sponsstad ook aan het testen in een 'sponstuin' in de Rotterdamse Voedseltuin. In deze sponstuin onderzoeken we twee jaar lang hoe verschillende Rotterdamse bodemsoorten en beplanting omgaan met extreme weersomstandigheden. Ook kijken we wat er in de bodem groeit wanneer mensen tegels vervangen voor groen. Welke planten doen het goed in dit ophoogzand? Deze sponstuinen moeten het nieuwe normaal worden bij het inrichten van een stad: de ruimte in publieke en particuliere tuinen gebruiken om wateroverlast te voorkomen en om de stad tegelijkertijd groener en aantrekkelijker te maken.'

'Iedereen kan iets doen aan klimaatadaptatie. Bewoners kunnen een klein geveltuintje maken of water vasthouden in een regenton. Woningcorporaties kunnen op daken water vasthouden met groen om bij te dragen aan een klimaat adaptieve stad. De gemeente Rotterdam is aan zet in de openbare ruimtes: regentuinen, waterpleinen en straten met meer ruimte voor groen horen allemaal bij de Sponsstad Rotterdam.'

© Gemeente Rotterdam