Rotterdams Klimaatakkoord

“Samen bouwen aan een nieuwe mobiliteitscultuur in Rotterdam” 

Maarten van Biezen is de nieuwe voorzitter van de Klimaattafel Mobiliteit en directeur van het bedrijf RouteZERO. “Met mijn bedrijf help ik overheden, non-profit organisaties en bedrijven op weg naar zero emissie mobiliteit. Dit is ook mijn opgave voor Rotterdam. Hierbij richt ik mij niet alleen op minder fossiele- en meer duurzame mobiliteit, maar ook op het voor iedereen aantrekkelijk maken van zero emissie vervoer.”

“Er bestaat nog steeds het beeld van ‘Rotterdam is een autostad’, maar dat is echt aan het veranderen. Er is meer aandacht voor fietsen, autodelen, elektrisch rijden, thuiswerken en openbaar vervoer. De bewoners voelen zich nauwer betrokken bij hoe de stad eruit ziet en hoe we die ervaren. In mijn nieuwe rol wil ik graag bijdragen aan het opbouwen van die nieuwe mobiliteitscultuur van Rotterdam.”

Draagvlak
“Dit doen we door mensen en bedrijven te betrekken en zo draagvlak te creëren. Niet alleen binnen de klimaatalliantie, maar ook onder de bewoners. Draagvlak is belangrijk voor verandering en zo zetten we stappen naar zero emissie mobiliteit. Mijn motivatie is overigens niet alleen om te verduurzamen, maar Rotterdam ook een stuk aantrekkelijker te maken. Minder auto’s betekent meer ruimte en dat maakt de stad ‘vriendelijker’. We gaan voor minder drukte en snelheid en meer ruimte voor groen. Dit met de focus op fietsen, wandelen, openbaar vervoer en (elektrische-)deelauto’s. We moeten dus kijken hoe de stad anders in te richten en hierover ga ik de komende maanden in gesprek met diverse partijen van de alliantie.”

Andere inrichting
“Zijn er meer fietspaden nodig? Bredere stoepen? Of kunnen de fietsers beter op de autoweg? Het zijn allemaal vraagstukken die we bekijken. Hierbij is het belangrijk om het gesprek aan te gaan met de andere klimaattafels. Er zit veel overlap in de soort uitdaging en we kunnen elkaar helpen. Daken vol met zonnepanelen kunnen goedkope stroom leveren voor elektrische auto’s. Helemaal mooi als we die stroom weer in huis kunnen gebruiken als de zon niet schijnt. Hierover praat je dan met de andere klimaattafels.” 

Mijn missie is zero emissie
“Als voorzitter van de Klimaattafel Mobiliteit kan ik nu een bijdrage leveren aan mijn eigen stad. Ik werk al ruim vijfentwintig jaar aan duurzame mobiliteit. Dit doe ik nu met RouteZERO en heb ik eerder gedaan als Hoofd Mobiliteit voor Natuur & Milieu. Duurzame mobiliteit is niet alleen mijn werk, het is ook een hobby. Zo ga ik graag op fietsvakantie en ben ik bestuurslid van de Vereniging Elektrische Rijders (VER). Ook vind ik het interessant om te kijken hoe de rest van de wereld voor zero emissie mobiliteit gaat. We kunnen hier veel van leren.”

“We moeten doorpakken en ik zie dit jaar al graag een aantal initiatieven gestart. Dit is ook essentieel voor na de coronacrisis. Nu is er minder verkeer maar wat doen we als straks iedereen besluit met de auto naar het werk te gaan? De wegen zijn al overvol. We moeten dit tijdig zien te organiseren. Misschien gaat iedereen wel fietsen. Ook dan hebben we een plan nodig. Samen bouwen we aan een nieuwe mobiliteitscultuur in Rotterdam.”

© Gemeente Rotterdam