Rotterdams Klimaatakkoord

'Slim inspelen op energie in de wijken'

'Om van Rotterdam een toekomstbestendige stad te maken, hebben we te maken met technische, economische en psychosociale uitdagingen. Van oorsprong ben ik interieurarchitect en bouwkundige, maar ik zie mezelf nu graag als ombouwer. Zowel op gebouwniveau – ik ben kartrekker van de Duurzaamheidswinkel in IJsselmonde – als op mensniveau, waarbij ik Rotterdammers stimuleer en help om hun mindset en gedrag duurzamer te maken.'

Sociale cohesie

'Mijn ervaring is dat veel mensen wel aan de slag willen met duurzaamheid, maar nog veel drempels ondervinden. In hoeverre duurzaamheid van de grond komt, heeft vooral te maken met de chemie in een wijk. Zo zijn er in bepaalde wijken veel woningen gesloopt. Veel mensen die daar woonden, zijn verhuisd naar wijken als Pendrecht en IJsselmonde, vaak met de intentie om daar tijdelijk te blijven. In wijken waar nog steeds veel 'oorspronkelijke' bewoners wonen - denk aan het Oude Westen - is de sociale cohesie veel groter. In zo'n wijk ontwikkelen mensen sneller duurzame initiatieven. Ik denk dat de overheid een belangrijke rol kan spelen in het stimuleren van deze sociale cohesie.'

Het gesprek aangaan

'Aan de klimaattafel Gebouwde Omgeving deden vooral wijken mee die vooroplopen. Het is belangrijk dat ook andere wijken mee gaan doen. Daarvoor moet de gemeente de wijken in en het gesprek aangaan. Mij lukt dit goed, omdat ik mijn technische achtergrond combineer met mijn betrokkenheid als bewoner. In 2011 was ik een van de initiatiefnemers van Blijstroom, de bewonerscoöperatie die investeert in zonnedaken in Rotterdam-Noord. Die kennis en ervaring kan ik nu goed gebruiken.'

Energietransitie versnellen

'Om de energietransitie te versnellen, is het belangrijk om slim in te spelen op initiatieven, energie en kennis in een wijk. Verder is het belangrijk om via goede en tijdige communicatie de transitie duidelijk en aantrekkelijk te maken op het niveau van de Rotterdammers. We moeten drempels verlagen en waar mogelijk wegnemen. Dat geldt voor toegang tot kennis en financiën, maar bijvoorbeeld ook voor het proactief beschikbaar stellen van daken voor zonnestroom.'

 

© Gemeente Rotterdam