Rotterdams Klimaatakkoord

“Waar passie en professionaliteit elkaar versterken kun je met elkaar echt stappen maken.”

Esther van der Velden is de nieuwe voorzitter van de Klimaattafel Gebouwde omgeving. Ze heeft ruime ervaring als projectleider en proces manager bij onder meer de Woningmarktregio Haaglanden en het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam. Ze neemt ons kort mee in haar ideeën en inzet voor de klimaattafel en het Rotterdams Klimaatakkoord.

Betrokkenheid
“Gemeenten, woningcorporaties, VvE’s; het zijn allemaal verschillende bloedgroepen met uiteenlopende belangen. Vaak is er wel een gemeenschappelijk doel, bijvoorbeeld het verduurzamen van woningen en/of bedrijfspanden. Ik hoor dan ook graag van de partners van de klimaattafel wat hun intrinsieke motivatie is.  Wat vinden ze belangrijk? Waar liggen de knelpunten? We moeten het uiteindelijk samen doen.”

“Ik merk dat het klimaat een onderwerp is waar mensen zich diep betrokken bij voelen. Ze hebben er ideeën over en worden er echt enthousiast van. Duurzaamheid is voor mij persoonlijk ook belangrijk.  Zo heb ik mijn eigen huis al lang geleden verduurzaamd. Mijn dak ligt vol bijvoorbeeld met zonnepanelen. Die betrokkenheid probeer je ook bij andere partijen te vinden. Waar passie en professionaliteit elkaar versterken, kun je met elkaar echt stappen maken.”

Kansen voor klimaatdeals
“De doelen van de Klimaattafel zijn: 15 duizend woningen verduurzamen, 10.000 woningen (voorbereiden op) aardgasvrij maken en commitment organiseren voor de (middel) lange termijn doelstellingen van het Klimaatakkoord.
Mijn voorganger, Alex Moret heeft mooie deals gemaakt met de corporaties, dat is een compliment waard. Deze afspraken moeten we eerst en vooral zien vast te houden. Misschien kan er op enig moment hier en daar nog een schepje bovenop. De andere partijen die ik graag wil betrekken zijn de VvE’s, die 40% van de panden in handen hebben in Rotterdam. Bij het betrekken van die VvE’s is VVE-010 een belangrijke partner. Er zijn veel verschillen tussen de VvE’s en dat vereist dus een aanpak op maat voor het maken van nieuwe deals. Dat zie je ook bij bedrijven en bedrijventerreinen. Ik werk veel met bedrijven samen en ik zie dat bedrijven hun scope verleggen en daardoor heel andere soort keuzes maken dan een paar jaar geleden. Veel bedrijven zijn met de Sustainable Development Goals bezig. Ondernemers hebben soms hulp en advies nodig om te verduurzamen en daar zou de klimaattafel een rol in kunnen spelen.”

Samenwerken op alle thema’s
 “Ik denk dat met name het benaderen van ondernemers en werkgevers een heel interessante overlap heeft met de andere klimaattafels. Als je kijkt naar de tafel Gebouwde omgeving is er overlap met alle andere klimaattafels. Dat zijn de tafels Haven en Industrie, Schone energie, Mobiliteit en Consumptie. Een ondernemer wil niet 5 of 6 keer door de mensen van het Rotterdams Klimaatakkoord benaderd worden. Daar moet je echt een gezamenlijk plan voor maken en de verschillende klimaattafels voor inzetten. Er zijn nog meerdere mogelijkheden voor samenwerking. Zo wordt in 2022 de omgevingswet ingevoerd. Hierbij zijn alle stakeholders in de stad steeds belangrijker.

Ik zie in ieder geval uit naar de samenwerking met de andere klimaattafels binnen het Rotterdams Klimaatakkoord. Samen komen we nog verder.”

© Gemeente Rotterdam