Rotterdams Klimaatakkoord

“We hebben als stad een aanbod van producten en diensten nodig die dezelfde (of meer) waarde creëren voor consumenten en tegelijkertijd gemaakt worden met de zeker helft van de materialen, energie en water voorraad.”

De voorzitter van de Klimaattafel Circulair is Sabine Biesheuvel. De algemeen directeur én medeoprichter van BlueCity Rotterdam droomt van een Rotterdamse economie die inzet op goede groei. Dat betekent onder andere hoogwaardig gebruik van grondstoffen en slimmer kijken naar onze consumptiepatronen.  

“We recyclen nu slechts 22% van het afval in de stad. (Metabolic) Dit zit voornamelijk in het ontbreken van effectieve scheiding van afval, consistentie en afval van hoogwaardige kwaliteit. Dat is niet slim. Net als het weggooien van een verpakking na een keer gebruiken. Daar wordt een hoop energie en CO2 onnodig verspild. Het voorkomen van afval is dus in mijn ogen nog belangrijker. Maar onze uitdaging is te ingewikkeld om met een belerend vingertje naar Rotterdammers of een groot bedrijf te wijzen. Bovendien nodigt het ook niet uit om onderdeel te worden van de oplossing.”

Te veel consumeren

“De Rotterdammer weet bewust of onbewust dat het anders moet. We consumeren te veel en we zijn ver verwijderd van dingen die er toe doen. Uit onderzoek blijkt dat we jaarlijkse 62 kg aan voedsel verspillen. (Metabolic) Wel denk ik dat het coronavirus een positieve boost geeft aan het acceptatieproces van minder consumeren. Je wordt bewuster. Dit is hoe het menselijk brein werkt. Zelf hebben we als BlueCity een een ‘plasticvrij dieet’ georganiseerd, waar ik zelf aan mee deed. Een maand lang alleen maar producten zonder plastic verpakkingen kopen. Het is erg confronterend dat het leven op basis van zero waste nog erg moeilijk is.”

Oplossingen
“We hebben dus positieve alternatieven nodig. De klimaattafel Circulair is voor mij het middel om met marktpartijen aan de slag te gaan om die alternatieven te gaan ontwikkelen of versneld uit te rollen. En die positieve alternatieven zijn er! Oplossingen zitten in verschillende aspecten. Denk aan lokaal, seizoensgebonden en natuurlijk meer focus op reparatie, hergebruik en recycling van onze materialen binnen de stadsgrenzen. Maar ook slimme innovaties gebruiken en inzetten, zoals abonnementen op huishoudelijke spullen, hergebruik van verpakking bij bezorgingen en zorgen dat repareren weer normaal wordt. Zo kunnen we samen bijdragen aan de internationaal afgesproken C02-reductie en slimmer consumeren. Het is iets wat nog onwennig is, maar noodzakelijk om onze klimaatdoelen te halen. “

Aanpak
“Als voorzitter van de Klimaattafel Circulair geloof ik in concrete resultaten en doen. Ook wil ik een helder onderscheid gaan maken tussen de CO2-impact van ons gebruik (zogenaamde operationele impact) en de impact dat het maakproces van een product kost (zogeheten embodied impact). Op basis van die gegevens en data uit de stad, wil ik met wetenschappers en experts op basis van data en impact richtingen kiezen om nieuwe deals met marktpartijen te gaan formuleren. Maar de allergrootste uitdaging van die tafel is wel hoe nemen we de markt hierin mee en zorgen we dat het ook een financieel duurzaam resultaat oplevert. Met andere woorden: hoe creëren we dezelfde of zelfs meer waarde (waarvoor mensen willen betalen) met een radicalere terugloop van onze materiaal-, water- en energieverbruik? Er zijn kansen genoeg, maar deze degrowth gedachte staat nu nog wel haaks op de status quo.”

Gelukkig is Rotterdam het ideale decor om dit te doen: het is een stad met lef. We zijn in staat om een half ei met alleen maar spiegels te bouwen midden in de stad. (red: Depot Boijmans van Beuningen) Dan moet deze uitdaging ook zeker lukken!”

© Gemeente Rotterdam