Rotterdams Klimaatakkoord

'We moeten over grenzen heen kijken'

'Stad en natuur radicaal bij elkaar brengen om een betere luchtkwaliteit, minder CO2-uitstoot én een klimaatadaptieve stad te realiseren. Dat is de ambitie van Stadslab Luchtkwaliteit, een samenwerkingsverband van bewoners, ontwerpers en ondernemers. We houden ons – bijvoorbeeld via symposia en samenwerkingsverbanden – bezig met de grote vragen van de toekomst, maar we voeren ook experimenten uit in de praktijk.'

'Net als in Delfshaven willen we in het centrum een Groene Connectie realiseren: een route van met elkaar verbonden groene initiatieven. Het leefbaar en gezond houden van het stadscentrum vraagt om een combinatie van drastische maatregelen – denk aan de verkeersinrichting, P&R, openbaar vervoer – en kleine, slimme interventies.'

'Vaak is de opbrengst niet heel direct, maar het maakt onze stad wel mooier, gezonder en bereikbaarder'

Beeldvorming

'Het is van groot belang dat we Rotterdammers laten zien hoe een gezonde stad eruit kan zien. Als Stadslab gaan we hierover in gesprek met inwoners, bijvoorbeeld door een wandeling langs de toekomstige Groene Connectie Centrum te maken.'

'Minstens zo belangrijk is dat partijen over de grenzen van hun eigen businessmodel heen gaan kijken. Aan de klimaattafel Mobiliteit zie ik veel slagkracht en mooie ambities, maar ik merk ook dat organisaties terughoudend zijn uit angst dat veranderingen te veel pijn gaan doen. Het is de uitdaging om de opbrengst van maatregelen breder te zien dan alleen de aanwijsbare 'return on investment' voor één organisatie. Vaak is de opbrengst niet heel direct, maar het maakt onze stad wel mooier, gezonder en bereikbaarder.'

Samenhang

'Ik denk dat we in het aanpakken van de transities van deze tijd – energie, mobiliteit, biodiversiteit, luchtkwaliteit – over grenzen heen moeten kijken. Veel transities grijpen in elkaar, daarom moeten we de vraagstukken in samenhang oppakken. Ik denk dat het Stadslab Luchtkwaliteit een goed voorbeeld kan zijn voor de klimaattafels. We voeren het gesprek over de grote thema's, zoeken de synergie hiertussen én gaan in de praktijk aan de slag met prototype interventies. Via deze werkwijze kun je met stakeholders het vraagstuk verkennen, terwijl je ook begint met experimenteren in de praktijk.'

© Gemeente Rotterdam