Rotterdams Klimaatakkoord

Het akkoord

In 2019 stelden meer dan 100 Rotterdamse bedrijven, instellingen en overheden gezamenlijk het Rotterdams Klimaatakkoord op. Doel van dit akkoord is: het verbinden van partijen om samen te werken aan de Rotterdamse Klimaatdoelstellingen:

  • binnen vier jaar een trendbreuk bewerkstelligen in de CO2-uitstoot
  • van een jaarlijkse stijging naar een scherpe daling (de dalende trend is inmiddels ingezet!)
  • Een daling van de CO2-uitstoot in 2030 met 49,6% procent ten opzichte van 1990.

Het Rotterdams Klimaatakkoord bestaat uit vijf (inmiddels zes) klimaattafels die in 2019 gezamenlijk 49 klimaatdeals (inmiddels al meer dan 50) hebben gesloten met concrete maatregelen die bijdragen aan die klimaatdoelstellingen. Daarnaast draagt het akkoord ook bij aan de overige duurzaamheidsdoelstellingen van Rotterdam en werken we aan de economische en maatschappelijke ontwikkeling van Rotterdam.

Bekijk het Rotterdamse Klimaatakkoord hier:

Bekijk online of Download het boekje (pdf)

(download het boekje als high-res pdf)

De ambitie van Rotterdam is nog groter, namelijk om in 2050 CO2 neutraal te zijn. Om die ambitie waar te maken is hulp van de Rijksoverheid essentieel. Duidelijkheid over de CO2-heffing, een goede warmtewet en verschoning van transport zijn daarbij belangrijke randvoorwaarden.

Dit Rotterdamse samenwerkingsverband tussen de gemeente, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen presenteert concrete plannen om CO2 te besparen én economische kansen te benutten in een klimaatakkoord en gaat hiermee aan de slag. Wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid en Energietransitie) “We pakken het aan op z’n Rotterdams: niet jarenlang vergaderen, maar de handen uit de mouwen steken en tempo maken. We zien de energietransitie niet alleen als opgave, maar vooral ook als kans voor nieuwe bedrijvigheid, extra banen en een mooiere stad. Die kans willen we benutten”

Zes klimaattafels

Het Rotterdamse Klimaatakkoord is gemaakt door zes verschillende klimaattafels. Aan de klimaattafels zitten vertegenwoordigers van bedrijven en (maatschappelijke) organisaties die belang hebben bij het onderwerp van de tafel en zich daar volledig voor inzetten. Zij zijn met elkaar in gesprek gegaan over een concreet maatregelenpakket dat ervoor gaat zorgen dat Rotterdam energiezuinig, duurzaam en gezond wordt. Alle tafels gaan aan de slag met het uitwerken van concrete concepten: van het ontwikkelen van elektrolyzers in de haven die op grote schaal groene waterstof produceren tot het stimuleren van het gebruik van elektrische deelauto’s in de stad. De tafels worden geleid door een onafhankelijke voorzitter. De tafels zijn:

© Gemeente Rotterdam