Rotterdams Klimaatakkoord

'We hebben beloofd dat we de klimaatdoelen gaan halen. Dat betekent dat onze leefomgeving flink gaat veranderen.'

'Als projectleider bij Vereniging Deltametropool maak ik onderdeel uit van een bestuurlijk platform waar bestuurders en beleidsmakers in de vrije ruimte met elkaar denken over plannen en oplossingen. Bij het thema Energie & Ruimte fungeren we als een soort van makelaar tussen de wereld van de bestuurders, de beleidsmakers en de ontwerpers van de ruimtelijke omgeving.'

'Het klimaatprobleem is één van de grootste transitievragen waar we voor staan. We hebben beloofd dat we de klimaatdoelen gaan halen. Dat betekent dat onze leefomgeving flink gaat veranderen. Daar kunnen we bij helpen door vanuit onze organisatie nadrukkelijk 'over de bestuurlijke schutting' te kijken en vanaf de start van het zoeken naar oplossingen ruimtelijk ontwerpers te betrekken. We zetten onderwerpen op de agenda, verzamelen en vergelijken data en proberen zo tot scenario's te komen en keuzes te formuleren, met als doel een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving.'

© Gemeente Rotterdam