Rotterdams Klimaatakkoord

Klimaattafel
Circulair

Klimaattafel Circulair onderzoekt hoe consumptie kan bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. De tafel brengt in kaart hoe bestaande initiatieven kunnen worden versterkt en welke nieuwe initiatieven een bijdrage kunnen leveren aan de klimaatopgave.

De tafel richt zich vooral op voedselconsumptie, textiel, elektronica en verpakkingen. Omdat veel CO2-uitstoot plaatsvindt tijdens de productie van consumptiegoederen, krijgt ook de circulaire economie alle aandacht. Denk hierbij aan verminderen, hergebruiken, recyclen en repareren.

Meer weten over de stand van zaken en voortgang van de tafel? Bekijk dan de klimaatdeals en de voortgangsrapportage hier.

© Gemeente Rotterdam