Rotterdams Klimaatakkoord

Klimaattafel
Gebouwde omgeving

Doel van de Klimaattafel Gebouwde omgeving is:

  • 15.000 woningen te verduurzamen;
  • 10.000 woningen aardgasvrij maken (of voorbereiden op) én
  • commitment organiseren op de (middel)lange termijndoelstellingen

De klimaattafel Gebouwde omgeving bestaat uit onder meer vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, woningcorporaties en de gemeente. Diverse initiatieven hebben al geleid tot een aantal mooie klimaatdeals.

De klimaattafel richt zich samen met de tafel Schone energie op het beter benutten van de Rotterdamse daken. Deze bieden voldoende ruimte voor het opwekken van schone energie.

Meer weten over de stand van zaken en voortgang van de tafel? Bekijk dan de klimaatdeals en de voortgangsrapportage hier.

© Gemeente Rotterdam