Rotterdams Klimaatakkoord

Klimaattafel
Gebouwde omgeving

De voorzitter

Sinds 1 maart 2021 is Esther van der Velden voorzitter van de Klimaattafel Gebouwde omgeving. Esther volgt hiermee Alex Moret op die eind 2020 stopte als voorzitter van de tafel. De wereld van de gebouwde omgeving is Esther niet vreemd, met ervaring bij onder meer de Woningmarktregio Haaglanden en het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam.

© Gemeente Rotterdam