Rotterdams Klimaatakkoord

Klimaattafel
Haven en industrie

De klimaattafel Haven en industrie heeft de ambitie van de Rotterdamse haven de duurzaamste haven van de wereld te maken.

De tafel is breed samengesteld. Deelnemers zijn onder meer Havenbedrijf Rotterdam, provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam, bedrijven van het Haven Industrieel Complex, energie (infra)bedrijven, de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, de DCMR Milieudienst Rijnhaven, andere overheden en kennisinstellingen.

De tafel werkt aan een aantal klimaatdeals. Zoals een investeringsagenda, inzetten op om- en bijscholing en het stimuleren van innovatieve projecten. Duurzame (rest)warmte uit de industrie en industriële elektrificatie zijn andere klimaatdeals.

Meer weten over de stand van zaken en voortgang van de tafel? Bekijk dan de klimaatdeals en de voortgangsrapportage hier.

© Gemeente Rotterdam