Rotterdams Klimaatakkoord

Klimaattafel
Mobiliteit

Het doel van de klimaattafel Mobiliteit is een gezonde, inclusieve en betaalbare mobiliteit. Dit betekent een stad waarin de lucht schoon is en waarin de CO2-uitstoot van verkeer is gehalveerd. Dit kan door het fietsen, lopen en openbaar vervoer aantrekkelijker te maken en fossiele mobiliteit te vervangen door elektrische (deel-)mobiliteit.

In Rotterdam is het merendeel van de autokilometers werk-gerelateerd. Met Rotterdamse bedrijven wil de tafel afspreken de CO2-uitstoot van de mobiliteit van werknemers met

Meer weten over de stand van zaken en voortgang van de tafel? Bekijk dan de klimaatdeals en de voortgangsrapportage hier.

© Gemeente Rotterdam