Rotterdams Klimaatakkoord

Klimaattafel
Schone energie

Rotterdam werkt hard aan het duurzaam opwekken van energie en aan een slim en betrouwbaar energiesysteem. De tafel Schone energie richt zich op het verder vergroten van het aantal zonnepanelen in zowel de stad als de haven. Ook windenergie krijgt van de tafel alle ruimte. Dit kan op land en zee.

De tafel Schone energie werkt bij Zon op Daken samen met de tafel Gebouwde omgeving. Beide tafels verkennen ook samen de mogelijkheden van duurzame warmteoplossingen.

Meer weten over de stand van zaken en voortgang van de tafel? Bekijken dan de klimaatdeals en de voortgangsrapportage hier.

© Gemeente Rotterdam