Rotterdams Klimaatakkoord

Bijeenkomst Rotterdams Klimaatakkoord en de ontwikkelaars van Rotterdam

Een dynamisch en relevant gesprek tussen het Rotterdams Klimaatakkoord (RKA) en de ontwikkelaars van Rotterdam (POR) in een prachtige locatie van het Porsche Centrum Rotterdam. En om het gesprek gaande te houden starten we een kopgroep van ontwikkelaars die meepraten over thema’s zoals circulair en klimaatbestendig bouwen, mobiliteit, energiesystemen, biodiversiteit, aanbestedingsregels en instrumenten.

© Gemeente Rotterdam