Rotterdams Klimaatakkoord

Online kennisconferentie Biogrondstoffen

Op woensdag 9 juni van 10.0 tot 12.00 uur organiseert de gemeente Rotterdam een online kennisconferentie over biogrondstoffen.

Biogrondstoffen zijn zeer divers; ze hebben verschillende herkomsten en kunnen op verschillende manieren worden gebruikt. Sommige toepassingen bieden kansen om te verduurzamen, maar gebruik van biogrondstoffen (ook bekend als biomassa) brengt ook duurzaamheidsrisico’s met zich mee. Wat is wel en wat is niet duurzaam, wat vinden we hierin gewenst en hoe willen wij biogrondstoffen inzetten? 

Programma
Tijdens de conferentie gaan we twee thema’s uitdiepen. In de eerste helft gaan we in op de discussie: ‘wat zijn duurzame en niet-duurzame biogrondstoffen?’. Deze wordt ingeleid door Cor Leguijt, manager Energie en Brandstoffen van CE Delft, en vervolgens besproken in een panelsessie. 

In de tweede helft van de conferentie delen experts uit de praktijk hoe zij bijdragen aan de verduurzaming van de maatschappij door het inzetten van duurzame biogrondstoffen.

 
Wil je erbij zijn? Meld je aan via onderstaande link.

© Gemeente Rotterdam