Rotterdams Klimaatakkoord

Recharge Earth - Aftermovie

 

Op 8 en 9 september 2021 vond in Rotterdam Ahoy de eerste editie plaats van Recharge Earth. Het congres over de energietransitie bereikte al een mijlpaal nog voordat ze goed en wel begonnen was. Na maandenlange sluiting door covid-19 opende het convention centre op haar vijftigste verjaardag weer de deuren, waarbij bovendien de nieuwe vleugel voor het eerst podium bood aan een grootschalig evenement. Volle zalen, inspirerende sprekers en vruchtbare ontmoetingen. Rotterdam Ahoy mocht eindelijk weer doen waar ze goed in is: mensen verbinden.

Doel van het congres is gezamenlijk een nieuwe energietoekomst verkennen en daarmee de energietransitie, de overgang naar schone energie, versnellen. Het energiesysteem is dermate complex dat een verandering ervan niet individueel op te lossen is.

Gespreid over twee dagen kregen ruim 540 bezoekers de gelegenheid precies dat te doen. Door het bijwonen van plenaire sessies bijvoorbeeld waar energie-experts hun visie gaven op de transitie met al haar aspecten: van energieopwekking tot infrastructuur en van beleid en gedrag tot innovatie. Of door deel te nemen aan break-out sessies waar werd ingegaan op concrete projecten, soms om te kijken of het succesverhaal van de een ook relevant was voor het energievraagstuk van de ander, en soms om te delen wat juist niet werkte.

Tijdens de hackathon, een pitchwedstrijd waarbij studenten op zoek gingen naar antwoorden op concrete energievraagstukken kregen bedrijven, beleidsmakers en studenten de kans samen te kijken naar de energie-oplossingen van morgen. De winnaars ontwikkelden een concept waarbij partijen met ongebruikte netcapaciteit worden gekoppeld aan bedrijven die juist op zoek zijn naar aansluitcapaciteit om duurzame energieopwekking te realiseren.

© Gemeente Rotterdam