Rotterdams Klimaatakkoord

Rotterdam op koers met klimaatdoelen

Rotterdam zet zich volop in om in 2030 minimaal 55 en mogelijk 60 procent minder broeikasgassen uit te stoten dan dat het nu doet. Dat bleek uit de jaarlijkse bijeenkomst van het Rotterdams Klimaatakkoord die deze week online plaatsvond. Tijdens de bijeenkomst werd teruggeblikt op behaalde resultaten tot en met 2021 en vooruitgeblikt op extra acties die nodig zijn op weg naar een klimaatneutrale stad en haven in 2050.

Rotterdams Klimaatakkoord
Drie jaar geleden sloot Rotterdam als eerste stad samen met meer dan 100 bedrijven en maatschappelijke organisaties een lokaal klimaatakkoord: Het Rotterdams Klimaatakkoord. Inmiddels zijn ruim 200 bedrijven en maatschappelijke organisaties aangesloten, velen Rotterdammers betrokken, 6 klimaattafels opgericht en 55 klimaatdeals gesloten en niet zonder resultaat.

Mijlpalen
In 2021 werd de mijlpaal gehaald van 300.000 zonnepanelen op Rotterdamse daken (in 2030 moeten dat er 2 miljoen zijn), werd Europese subsidie binnengehaald voor vier groene waterstoffabrieken, tekenden 30 Rotterdamse werkgevers met ieder meer dan 250 werknemers een nieuwe klimaatdeal om de CO₂-uitstoot van hun woon-werk en zakelijk verkeer te halveren, stapte de gemeente overop de plaatsing van de eerste 100 slimme laadpalen, kwam er een aanpak voor klimaatneutrale bedrijfsterreinen, liggen er nu vele verduurzamingsparketten voor VvE’s en huiseigenaren en zijn de eerste zeeschepen aan de stekker gelegd zo laat een greep uit de resultaten zien.

Dalende trend CO2-uitstoot
Mede dankzij deze klimaatdeals is het gelukt om de jaarlijkse stijging van CO2 om te buigen naar een dalende trend en is er in de afgelopen jaren 1 miljoen CObespaard. Een daling die zich doorzet naar een reductie van ruim 9 miljoen ton in 2030. 

Daarmee is Rotterdam definitief de weg ingeslagen naar een groene toekomst, een gezonde stad en een schone haven ” sprak Arno Bonte, wethouder duurzaamheid, luchtkwaliteit en energietransitie tijdens de bijeenkomst. We zijn op de goede weg, maar om onze klimaatdoelen te halen moeten we ook versnellen. Daarom zetten we als stad extra vaart achter het elektrificeren van de haven, het energiezuinig en klimaatneutraal maken van woningen met gebruik van restwarmte en investeren we blijvend in schone lucht door onder andere de inzet op schoon vervoer met meer ruimte voor fietsers en elektrisch (deel)vervoer”

De zes Rotterdamse Klimaattafels
Het Rotterdams Klimaatakkoord bestaat uit zes klimaattafels: Haven en industrie, Gebouwde omgeving, Mobiliteit, Schone energie, Circulair en de vorige week nieuw gelanceerde Klimaattafel Gezondheidszorg. Een kort overzicht per tafel:

Haven en industrie
Een belangrijke sleutel ligt bij het verduurzamen van de industrie. Daar zijn vele projecten gestart, die moeten resulteren in miljardeninvesteringen. Waterstof, elektriciteit en biomassa zullen de kolen, gas, olieproducten vervangen als brandstof en grondstof. Er is een testomgeving gestart      voor innovaties in elektrificatie van de industrie. Van windstroom en restgassen worden in verschillende projecten waterstof gemaakt. De elektriciteitsinfrastructuur word aangepast en     het Havenbedrijf werkt samen met partners aan de komst van een grootschalig waterstofnetwerk door het havencomplex naar Duitsland. Rotterdam wordt daarmee een internationaal knooppunt voor de productie, import, toepassing en doorvoer van waterstof richting andere landen in Noordwest-Europa. 

Mobiliteit
Er moet nog veel gebeuren om de gewenste halvering van de uitstoot van mobiliteit in de stad in  2030 te halen. Samen met de stad willen we komen tot een plan om de doelstelling te kunnen halen. Deelmobiliteit en mobiele werktuigen zijn in 2022 belangrijke speerpunten. Veel hangt ook af van “Meewind” van het Rijk, waar opvalt dat de klimaatambities voor de sector mobiliteit in het Coalitieakkoord nog erg mager zijn.   

Goed nieuws is dat de tafel mobiliteit gestart is met werkgeversaanpak “Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit”. Een nieuwe deal die zich richt op de bedrijven in Rotterdam, die de CO₂-uitstoot van hun woon-werk en zakelijk verkeer minimaal gaan halveren voor 2030. De meer dan 30 deelnemende (veelal grote) bedrijven willen de halvering van CO2-uitstoot realiseren door thuiswerken aantrekkelijk te maken, werknemers meer gebruik te laten maken van het openbaar vervoer, de fiets- en deelvervoer en elektrisch rijden te stimuleren en alternatieven te bieden voor zakelijke vluchten.

Circulair
Tijdens de tafelgesprekken werd ingegaan op nieuwe deals zoals de aanstaande textieldeal: Geen woorden maar Draden. Rotterdam is groot importeur en exporteur van post-consumenten textiel. Textielsorteerders in de regio verzamelen bij elkaar al zo’n 126.000 ton textiel. Dat is niet alleen textiel uit de stad, maar uit heel Europa. 31% van dat textiel is niet herdraagbaar en nog eens 10% belandt in de verbrandingsoven. De tafel circulair onderzoekt, in nauwe samenwerking met Eigendraads, een viertal grote sorteerders, het Havenbedrijf Rotterdam en de Gemeente Rotterdam de businesscase van chemische recycling voor dit niet herdraagbare textiel. Komend jaar wordt de studie vertaalt naar plan over hoe dit eruit komt te zien. Daarbij slaat de tafel circulair ook de handen ineen met sorteerders en de tafel Haven en Industrie en de bestaande partijen in de haven.

Gebouwde omgeving en Schone energie
De tafels Schone energie en Gebouwde omgeving richt zich met de deal ‘90 coöperatieve zonnedaken’ op bewoners die samen eigenaar zijn van zonnepanelen op een dak in de buurt. Hierdoor kan iedere Rotterdammer deelnemen in een energiecoöperatie in de buurt ongeacht de dikte van de portemonnee. Er wordt door de tafel Schone energie en gebouwde omgeving gezamenlijk ingezet op zonnepanelen op scholen in combinatie met het bewust worden van de leerlingen van het belang van duurzaamheidsmaatregelen én het enthousiasmeren van leerlingen voor banen in de energietransitie. Ook wordt een convenant voorbereid met verschillende partijen die samen tegen energiearmoede willen optrekken.

Gezondheidszorg
De zes aangesloten zorginstellingen Maasstad Ziekenhuis, Erasmus MC, Ikazia, Het Oogziekenhuis Rotterdam, Franciscus Gasthuis & Vlietland en de zorginstelling Rijndam Revalidatiecentrum hebben zich samen aangesloten bij het Rotterdams Klimaatakkoord. Zij gaan onder meer aan de slag met de productie van minder afval. Per jaar produceren de operatiekamers van ziekenhuizen in Nederland ongeveer 1,3 miljoen kilo medisch afval. Vooral in de vorm van operatielakens, medische instrumenten en beschermingsmateriaal, allemaal bestemd voor eenmalig gebruik. Dat moet van disposables naar zogenaamde re-usables. Er zal dan ook gezamenlijk gekeken worden naar duurzame inkoop vooral op afdelingen in de acute keten zoals de operatiekamers, IC en spoedeisende hulp gebruikt worden, met als inzet meer hergebruik, minder afval en meer energiebesparing. 

© Gemeente Rotterdam