Rotterdams Klimaatakkoord

‘Rotterdam is steeds minder een autostad’

Alle seinen wijzen één kant op: de uitstoot van broeikasgas moet sneller verminderen. Rotterdam is een van de steden die daarbij het voortouw neemt. Een interview met Maarten van Biezen, voorzitter van de Klimaattafel Mobiliteit van het Rotterdams Klimaatakkoord. 

We spreken Van Biezen naar aanleiding van 1 november, de jaarlijkse dag van het Klimaatakkoord. Rotterdam heeft sinds 2019 een eigen klimaatakkoord. Deze bestaat uit 58 klimaatdeals. Deze concrete maatregelen moeten in 2030 zorgen voor een halvering van de uitstoot van CO₂-gassen.  

 

Deal met 20 werkgevers 

Van Biezen is niet alleen voorzitter van de Klimaattafel Mobiliteit, hij is ook directeur van het bedrijf RouteZERO. Onlangs sloot hij met meer dan 20 grote werkgevers in Rotterdam een nieuwe klimaatdeal: de Klimaatalliantie duurzame mobiliteit van en voor Rotterdamse bedrijven. De bedrijven spreken af  de CO₂-uitstoot van hun woon-werkverkeer en zakelijk verkeer minimaal te halveren voor 2030. Daar nemen ze concrete plannen en maatregelen in en wordt de voortgang jaarlijks gemonitord. De Verkeersonderneming biedt hun daar ondersteuning in. 

Meer thuiswerken

Van Biezen: ‘Het woon-werkverkeer en het zakelijk verkeer zijn samen ongeveer de helft van al het personenverkeer. Daar is volgens hem veel milieuwinst te behalen en ook veel geld te besparen. ‘Werkgevers kunnen dat doen door thuiswerken aantrekkelijk te maken en te stimuleren dat dat medewerkers vaker met het openbaar vervoer of de fiets reizen. Daarnaast zijn de elektrische auto’s van de zaak, deelmobiliteit en alternatieven voor zakelijke vluchten het Nieuwe Normaal.’  

De 20 werkgevers willen dat zoveel mogelijk andere Rotterdamse bedrijven hun voorbeeld volgen.  ‘Dit is ook mijn opgave voor Rotterdam’, aldus Van Biezen “De aankomende jaren willen we de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit uitbouwen met honderden bedrijven.’

 

Een vriendelijkere stad 

Veel mensen hebben volgens Van Biezen nog steeds het beeld dat Rotterdam een autostad is. ’Maar’, zegt hij, ‘dat is echt aan het veranderen.’ ‘Er is in deze stad tegenwoordig meer aandacht voor fietsen, autodelen, elektrisch rijden, thuiswerken en openbaar vervoer. In mijn rol als voorzitter van de Klimaattafel wil ik graag bijdragen aan het versterken van die nieuwe mobiliteitscultuur van Rotterdam.’

‘Ik wil niet alleen verduurzamen, ik wil Rotterdam ook een stuk aantrekkelijker maken. Minder auto’s betekent meer ruimte en dat maakt de stad ‘vriendelijker’. We gaan voor minder drukte en snelheid en meer ruimte voor groen. We focussen meer op fietsen, wandelen, openbaar vervoer en (elektrische-)deelauto’s. We moeten dus kijken hoe de stad anders in te richten. Hierover ga ik de komende maanden in gesprek met diverse partijen van de Klimaatalliantie. Samen bouwen we aan een nieuwe mobiliteitscultuur in Rotterdam.’

Lees hier meer over het Rotterdamse klimaatakkoord. 

© Gemeente Rotterdam