Rotterdams Klimaatakkoord

Rotterdamse Klimaatalliantie gaat door

Ondanks de uitdagende tijd waarin we momenteel leven, gaan we dóór met de uitvoering van het Klimaatakkoord. Het Rotterdams Klimaatberaad kwam op 8 april online bijeen om bij te praten, nieuwe goede ideeën te verzamelen en nieuwe acties te formuleren.

Vanzelfsprekend werd de Coronacrisis besproken tijdens het klimaatberaad. Tegelijkertijd stelden de deelnemers vast dat het erg belangrijk is om het netwerk te blijven voeden met nieuwe initiatieven. 

Daarnaast biedt een crisis ook kansen. Volgens programmadirecteur Deltalinqs Climate Program Alice Krekt, tevens voorzitter van de Rotterdamse Haven- en Industrietafel, is het bedrijfsleven onderdeel van de oplossing: "Tijdens de Coronacrisis leveren bedrijven grondstoffen voor mondkapjes en andere medische producten, ontsmettingsmiddelen en ingrediënten voor de voedingsindustrie. Het is nu eerst zaak om het virus in te dammen en de economische schade te beperken. Na de Coronacrisis moet de economie weer op gang komen, met de klimaatdoelen van 2050 in het vizier. Daarin is eveneens een belangrijke rol weggelegd voor de Rotterdamse haven- en industriesector. Wellicht bieden de overheidsfondsen ook een kans om verduurzaming extra te stimuleren. Het ziet ernaar uit dat de CO2-heffing voor de industrie wordt uitgesteld vanwege de Coronacrisis. Onder de omstandigheden een wijs besluit en goed nieuws voor de bedrijven in de haven die het momenteel zwaar hebben. Maar laten we wel oog houden voor de langetermijnplannen en de klimaatdoelen."

Nieuwe voorzitters
Tijdens de bijeenkomst presenteerden maar liefst drie nieuwe voorzitters van klimaattafels zich. Sabine Biesheuvel, directeur van Blue City, wordt voorzitter van de Klimaattafel Consumptie. Zij ziet uit naar haar nieuwe rol en wil het thema ‘consumptie’ veel concreter maken met haalbare en schaalbare pilots midden in de stad. Ook wil zij op zoek naar meer inclusiviteit want er zit zeker ook een sociaal-maatschappelijke kant aan de klimaattransitie. Floris de Groot is de nieuwe voorzitter van de Klimaattafel Schone Energie. Hij gaat zich hard maken voor meer energie uit zon en wind, zowel op zee als in de haven én in de stad. Ook de Klimaattafel Mobiliteit krijgt een nieuwe voorzitter. Bekendmaking is zeer binnenkort te verwachten.

De Klimaatalliantie in beweging houden
Alice Krekt benadrukte het belang van het netwerk tijdens de transitie. In dit verband stipte zij aan dat er vanuit andere regio’s en steden in Nederland geïnteresseerd naar Rotterdam wordt gekeken. Overige deelnemers – vanuit de overheid en bedrijfsleven – beaamden de noodzaak van het voortzetten van netwerkbijeenkomsten. Nu weliswaar in digitale vorm, maar vanaf eind van het jaar hopelijk weer in fysieke bijeenkomsten. Het Klimaatberaad mikt daarbij op twee bijeenkomsten per jaar. "De Rotterdamse Klimaatalliantie is een beweging," zegt Krekt, "dat vereist dat je elkaar af en toe in levenden lijve ziet en spreekt. Op dit moment hebben we veel aandacht voor de korte termijn. Het is lastig te beoordelen wat het effect is op de bedrijven in het havengebied en hoe snel we weer als vanouds kunnen werken. Maar het klimaatprobleem blijft. Zeker is dat we op termijn in gesprek moeten met bewoners en bedrijven, bijeenkomsten zijn daarvoor onmisbaar. De digitale technieken geven hier ook weer nieuwe mogelijkheden. Ik ben blij dat we online konden bespreken waar we staan en hoe we het toekomstige proces van het Rotterdamse Klimaatakkoord willen voortzetten."

© Gemeente Rotterdam