Rotterdams Klimaatakkoord

VVE’s enthousiast bij bijeenkomst verduurzaming

In Rotterdam zijn 13.000 Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Een belangrijke groep, want met elkaar vertegenwoordigen zij 40 procent van de totale Rotterdamse woningvoorraad. Verduurzaming wordt ook voor VvE’s steeds belangrijker bij onderhoud, maar het gebeurt nog niet op grote schaal. Eind juni kwamen VvE’s én experts op het gebied van duurzaamheid bij elkaar om hierover te praten.

Voor VvE’s wordt verduurzaming een steeds belangrijker onderdeel van de onderhoudscyclus van wooncomplexen. De verenigingen zijn bewust en actief bezig met verduurzaming, bijvoorbeeld met duurzame isolatie, aansluiting op warmtenet en zonnepanelen. Maar het gebeurt nog niet op grote schaal. Organisatoren VVE010, gemeente Rotterdam en klimaattafel Gebouwde Omgeving Rotterdam organiseerden daarom deze bijeenkomst. Het doel; bepalen welke kansen en bedreigingen er zijn om verduurzaming van VvE’s naar een hoger plan te tillen.

Met elkaar
Allerlei betrokkenen en deskundigen, waaronder vertegenwoordigers van de gemeente Rotterdam en Den Haag, architecten, banken en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting kwamen aan het woord over duurzaamheid. Aanwezigen bespraken met elkaar welke knelpunten zij ervaren als het gaat om verduurzaming, en wat juist goed werkt.

Aandachtspunten
De bezoekers kwamen met elkaar tot een aantal belangrijke punten:
-        Regelgeving, subsidiering en financieringsmogelijkheden zijn erg complex en volgen elkaar in een hoog tempo op. Er zijn verschillende overheden bij betrokken en soms ook verschillende banken. Er is meer regie nodig vanuit de gemeente;  
-        Is de interne besluitvorming over verduurzaming binnen VvE’s nog wel van deze tijd? De eisen zijn zwaar: er is een 2/3 quorum en 2/3 meerderheid van de leden nodig om een investeringsbeslissing te kunnen nemen. Dit is soms een belemmering om stappen te maken in verduurzaming;
-        Een optie is een bindende routekaart voor VvE’s. Niet alles hoeft tegelijkertijd uitgevoerd te worden. Zorg voor een gedragen planning op langere termijn die eigenaren en ook nieuwe eigenaren bindt;
-        Online vergaderen is een kans om meer betrokkenheid te krijgen vanuit de leden; meer mensen bezoeken digitale vergaderingen dan live bijeenkomsten.      

Tevreden
De organisatie kijkt tevreden terug op de bijeenkomst. Alex Moret: ‘Het was de eerste keer sinds de lockdown dat we weer live bij elkaar konden komen. De 1,5 meter afstand was even wennen, maar het pakte goed uit; juist omdat mensen elkaar weer konden zien en spreken, kregen we een levendige discussie. Deelnemers waren enthousiast en willen graag een vervolg. Dat gaan we regelen. Ondertussen gaan we aan de slag met de genoemde punten en bekijken we welke concrete stappen we kunnen zetten en wie wat oppakt’.

​​​​​​​

© Gemeente Rotterdam